facebook
EU
EU

CITI-SENSE

Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí

Dotazník

Dotazník o vnímání kvality ovzduší v Ostravě do 30.6.16

Videa

Úvod o CITI-SENSE Aleny Bartoňové

Rozhovor s Rodem Jonesem

Citizens' Observatory - krátké

Citizens' Observatory

CITI-SENSE v Europě

Zapojte se

Projekt CITI-SENSE se skládá z několika případových studií, z nichž každá zkoumá jeden či více faktorů důležitých pro zapojení občanů na řízení v oblasti životního prostředí. Účelem projektu je vyvíjet, testovat, demonstrovat a ověřovat enviromentální monitorování na komunitní bázi pomocí informačních systémů a za použití nových aplikací pozorování Země.

Ostrava

V Ostravě byla vybrána jako testovací lokalita Ostrava Radvanice a Bartovice jako jedna z nejzatíženějších oblastí ČR. Plánuje se uskutečnění 3 biomonitorovacích kampaní (první již proběhla v listopadu 2013) a dále testování nové senzorové technologie. Do projektu se může zapojit každý, neváhejte nás prosím kontaktovat v případě Vašeho zájmu.

Nová výzva

Dotazník o vnímání kvality ovzduší v Ostravě

Dotazník je možné vyplnit do 30.6.2016, děkujeme.

Zapojte se do naší kampaně 3.-13.9.2015
Aktuální výzva pro tvorbu loga CITI-SENSE OSTRAVA


Vytvořte logo pro CITI-SENSE v OSTRAVĚ. Výherce získá milou odměnu :) Příkladem může být logo města Lublaň.