facebook
EU
EU

CITI-SENSE

Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí

Dotazník

Dotazník o vnímání kvality ovzduší v Ostravě do 30.6.16

Videa

Úvod o CITI-SENSE Aleny Bartoňové

Rozhovor s Rodem Jonesem

Citizens' Observatory - krátké

Citizens' Observatory

CITI-SENSE v Europě

Informace o projektu

Tento portál slouží jako platforma s pracovním názvem "občanská observatoř". Projekt CITI-SENSE se zaměřuje na vytvoření občanské pozorovatelny venkovního ovzduší, veřejných prostor a kvality vzduchu v interiérech škol. Občanské observatoře by měly vytvářet platformu pro sdílení informací o životním prostředí a dalších relevantních údajů týkajících se oblastí ekonomických, sociálních, přírodních a dalších.

Vize

Vybudovat internetový portál, který občanům umožní vyhledávat lokální i globální informace o životním prostředí, a kde také budou mít možnost nahlásit svá vlastní pozorování o životním prostředí.

Cíl

Poskytnout webovou stránku, v jejímž rámci vyroste občanská observatoř, kde budou dodávány informace o venkovním ovzduší. V mezinárodním měřítku také o veřejných prostorech a kvalitě vnitřního ovzduší ve školách v Evropě.

Výsledky

Nejnovější informace o kvalitě venkovního ovzduší, vnitřního ovzduší ve školách a kvalitě ovzduší veřejného prostoru v celé Evropě. Portál umožní uživatelům hodnotit kvalitu venkovního ovzduší a podělit se o své komentáře s ostatními.

Kvalita vzduchu ve městě

Vzduch, který dýcháme ovlivňuje naše zdraví a pohodu každý den našeho života. Porozumění těmto dopadům je nezbytné pokud máme mít možnost udělat prospěšné změny v našem životním stylu. Kritický k tomuto poznání je komplexní pohled na podmínky prostředí, ve kterých se ocitáme každý den.

Naměřená data z pevných stanic stejně jako z mikro senzorů nasazených jako součást projektu CITI-SENSE budou využity k posouzení znečištění ovzduší v mnoha městech Evropy s cílem poskytnout lidem informace o kvalitě ovzduší a zdravotních dopadech, které znečištění ovzduší může mít na citlivé skupiny obyvatel.

Projekt probíhá ve městech: Barcelona, Bělehrad, Edinburgh, Haifa, Oslo, Ostrava a Vídeň.

Vnitřní kvalita ovzduší ve školách

CITI-SENSE monitoruje vnitřní prostředí v několika školách Evropy. Mapa ukazuje školy, které jsou v rámci projektu zapojeny. Klikněte na mapu nebo vyberte školu ze seznamu na pravé straně pro zobrazení on-line dat či jiných informací z jednotlivých škol.

http://schools.citi-sense.eu